×

Zawór SAMEE QS – zabezpieczenie pomp ciepła typu monoblok przed zamarzaniem

Zawór SAMEE QS – zabezpieczenie pomp ciepła typu monoblok przed zamarzaniem

W ostatnich latach w Polsce i Europie zauważalnie rośnie zainteresowanie pompami ciepła powietrze-woda, które stanowią efektywne źródło centralnego ogrzewania dla domów, biur, hoteli i innych obiektów użyteczności publicznej.

Pompy ciepła powietrze – woda

Pompy ciepła powietrze-woda można sklasyfikować jako split lub monoblok. W przypadku pompy split, składa się ona z jednostki zewnętrznej (chłodniczej) oraz jednostki wewnętrznej, która przekazuje ciepło do instalacji za pomocą wbudowanego wymiennika (skraplacza). Natomiast monoblok to urządzenie, w którym cały układ chłodniczy znajduje się w jednej jednostce, a rury wyprowadzające ciepło do budynku są jedynymi elementami zewnętrznymi.

Doświadczenia z zakresu instalacji wskazują, że firmy instalacyjne coraz częściej preferują pompy ciepła typu monoblok, z uwagi na różne czynniki.

I tutaj powstaje pytanie – jak można chronić pompy ciepła typu monoblok przed negatywnymi skutkami braku zasilania elektrycznego w warunkach ujemnych temperatur.

Firma SAMEE proponuje rozwiązanie problemu w przypadku układu z czynnikiem wodnym poprzez zastosowanie zaworów antyzamarzaniowych Samee z serii QS.

W jaki sposób działa zawór?

Zasada działania tego zaworu jest niezwykle prosta. Zawór jest wyposażony w zawór termostatyczny, skonfigurowany tak, aby otworzyć się, gdy temperatura czynnika spadnie poniżej 3 stopni Celsjusza. Otwarty będzie aż do osiągnięcia temperatury 4 stopni Celsjusza, co poskutkuje zamknięciem zaworu. Maksymalne otwarcie następuje przy temperaturze czynnika równej 1 stopień Celsjusza, co powoduje wypływ o przepływie 1,9 l/min, zapewniając szybkie opróżnienie układu z wody. To z kolei chroni instalację przed skutkami zwiększenia objętości wody w przypadku zamarzania. Wysoki przepływ gwarantuje także efektywne wykroplenie czynnika z układu pompy, niezależnie od ciśnienia statycznego w instalacji budynku.

Istotnym elementem podczas instalacji zaworów Samee z serii QS jest ich stosowanie w parach – jeden powinien być umieszczony na zasilaniu, a drugi na powrocie z instalacji, zawsze w układzie mijankowym. To zapobiega wpływowi kroplującej cieczy z górnego zaworu na ten umieszczony niżej. Zawór dolny nie powinien być instalowany bezpośrednio nad poziomem gruntu lub fundamentem pompy.

Warto zauważyć, że utrata zasilania nie oznacza natychmiastowego obniżenia temperatury wody w zewnętrznym fragmencie instalacji do 3 stopni – to proces, który zachodzi stopniowo i zależy od kilku czynników, takich jak temperatura wody w instalacji, warunki atmosferyczne oraz jakość i grubość izolacji zabezpieczającej przed wychłodzeniem zewnętrzne odcinki. Niemniej jednak, w przypadku dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej i ekstremalnie niskich temperatur zewnętrznych, konieczne jest zabezpieczenie pompy ciepła typu Monoblok przed zamarzaniem czynnika, którym jest woda. Najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie zaworów Samee z serii QS.