×

Jakie są różnice między ciepłomierzami mechanicznymi a ultradźwiękowymi?

Jakie są różnice między ciepłomierzami mechanicznymi a ultradźwiękowymi?

Wzrost popularności ciepłomierzy ultradźwiękowych przyczynił się do ciągłego obniżania cen tych urządzeń pomiarowych. Z uwagi na coraz powszechniejsze zastosowanie liczników ciepła ultradźwiękowych, istnieje uzasadniona potrzeba porównania ich zasad działania z powszechnie stosowanymi na rynku ciepłomierzami mechanicznymi.

Ciepłomierze mechaniczne i ultradźwiękowe mają ten sam cel pomiarowy, a mianowicie mierzą ilość przepływającej energii cieplnej. Wyniki tych pomiarów, wyrażane w gigadżulach, stanowią podstawę do rozliczeń między odbiorcą a dostawcą ciepła.

Nowoczesne narzędzia do pomiaru przepływu energii cieplnej, dzięki wykorzystaniu układów elektronicznych, pełnią także rolę sygnalizatorów awarii w instalacji cieplnej. Dodatkowo, możliwość zdalnego odczytu danych umożliwia ich montaż w trudno dostępnych miejscach, co eliminuje potrzebę ręcznego spisywania wyników pomiaru przez inkasenta.

W przypadku ciepłomierzy mechanicznych i ultradźwiękowych główną różnicą jest rodzaj zastosowanego przetwornika, który decyduje o fundamentalnej zasadzie funkcjonowania tych urządzeń.

Klasyczny ciepłomierz mechaniczny posiada przetwornik przepływu z wirnikiem, który obraca się w wyniku strumienia przepływającej wody.

W przeciwieństwie do ciepłomierzy mechanicznych, ultradźwiękowy licznik ciepła nie zawiera żadnych elementów ruchomych. Pomiar zużycia energii cieplnej dokonuje się poprzez pomiar objętości przepływającej wody. Proces ten wykorzystuje dwie głowice ultradźwiękowe, które jednocześnie wysyłają dwa sygnały: jeden w kierunku przepływu wody, a drugi w przeciwnym kierunku. Następnie różnica między tymi sygnałami jest przeliczana na prędkość i objętość przepływającej wody.

Ciepłomierze mechaniczne wyróżniają się korzystnym stosunkiem jakości do ceny, co przyczynia się do ich najczęstszego wyboru jako liczników ciepła. Warto jednak zaznaczyć, że koszt zakupu liczników ultradźwiękowych stale maleje, co przekłada się na rosnącą popularność tego typu urządzeń.

Upowszechnienie urządzeń wykorzystujących technologię ultradźwiękową wynika z faktu, że ciepłomierze tego rodzaju charakteryzują się większą precyzją pomiarów w porównaniu do liczników mechanicznych, zwłaszcza przy niskich przepływach, jakie występują w instalacjach centralnego ogrzewania. Ciepłomierze mechaniczne cechują się niższą dynamiką pomiarów, a ich ruchome elementy są narażone na wpływ zanieczyszczeń zawartych w wodzie, co z czasem prowadzi do zużycia i generowania błędów w pomiarach.

Licznik ultradźwiękowy wyróżnia się większą dokładnością niż mechaniczny i, co istotne, nie posiada ruchomych części, które mogłyby ulec uszkodzeniu wskutek zanieczyszczeń w instalacji. Należy jednak pamiętać, że głowice ultradźwiękowe w ciepłomierzach podlegają ograniczeniom czasowym, ponieważ po dwóch okresach legalizacji mogą nie być już zdatne do dalszego użytku. Wymiana tego elementu jest zazwyczaj kosztowna. Warto również zauważyć, że tradycyjny ciepłomierz mechaniczny nadal pozostaje bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ jest tańszy w zakupie.

Do niedawna podkreślano przewagę ultradźwiękowych mierników ciepła, ponieważ ich praca była niemożliwa do zakłócenia, co nie dotyczyło urządzeń mechanicznych ze względu na ich konstrukcję. Jednak obecnie to już przeszłość. W nowoczesnych ciepłomierzach mechanicznych zastosowano technologię ograniczającą możliwość manipulacji, np. z wykorzystaniem magnesu neodymowego do zatrzymania pracy licznika poprzez wytworzenie silnego pola elektromagnetycznego. W urządzeniach BMETERS zastosowano bezmagnesowe sprzęgła transmisji obrotów wirnika, oparte na indukcji magnetycznej, co eliminuje możliwość zakłóceń w funkcjonowaniu licznika w opisany sposób. Innymi słowy, obecnie zarówno liczniki soniczne, jak i mechaniczne są odpornę na wszelkie próby manipulacji ich wskazaniami.

Ciepłomierze ultradźwiękowe charakteryzują się elastycznością montażu, umożliwiając instalację w dowolnej pozycji. W przypadku liczników mechanicznych, montaż w pionie może negatywnie wpłynąć na precyzję pomiarów.

Technologia ultradźwiękowa zapewnia najwyższą precyzję pomiaru zużycia ciepła, a brak ruchomych części sprawia, że ciepłomierz ultradźwiękowy ulega wolniejszemu zużyciu. Niemniej jednak, potencjalnym wyzwaniem może być wysoki koszt wymiany głowicy ultradźwiękowej po pięcioletnim okresie legalizacji. Z drugiej strony, urządzenia mechaniczne wciąż dominują na rynku ze względu na atrakcyjne ceny oraz niższe koszty napraw ruchomych części. Zarówno ultradźwiękowe, jak i mechaniczne liczniki ciepła korzystają z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które uniemożliwiają manipulację ich działaniem w celu wpływania na wskazania.